238818

با حضور عضو جدید هیات مدیره شرکت گهرزمین صورت گرفت؛

بازدید میدانی از سایت گهرزمین

دنیای معدن: صبح امروز احد علیخانی عضو جدید هیات مدیره شرکت سنگ آهن گهرزمین به اتفاق محمدرضا خضری پور عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی، محسن نجف آبادی معاون توسعه و جمعی از مدیران گهرزمین به بازدید از قسمتهای مختلف شرکت سنگ آهن گهرزمین پرداختند.

به گزارش دنیای معدن به نقل از روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین، این بازدید به منظور بررسی هرچه بیشتر اقدامات انجام شده صورت پذیرفت.

همچنین در این بازدید جلسه ای پیرامون بررسی مسائل سایت برگزار گردید و اعضا به تبادل نظر پرداختند.

 

*روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین*

 

دیدگاه تان را بنویسید