238656

پیشنهاد افزایش سرمایه ۸۰ درصدی کگل

دنیای معدن: هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیشنهاد افزایش سرمایه ای معادل با ۸۰ درصد را ارائه دادند.

به گزارش دنیای معدن، هیئت مدیره شرکت معدنی و صنعتی گل گهر پیشنهاد افزایش سرمایه ای معادل با ۸۰ درصد را ارائه دادند. در پی پیشنهاد فوق سرمایه این شرکت از ۲۰۰ هزار میلیارد ریال به ۳۶۰ هزار میلیارد ریال افزایش خواهد یافت.

این افزایش سرمایه از محل سود انباشته، مطالبات حال شده سهامداران و آورده نقدی و به منظور جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، و تامین بخشی از سرمایه در گردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن صورت خواهد گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید