238634

با ۸۰ درصد پیشنهاد شد:

افزایش سرمایه یکی از دوقلوهای معدنی از دو محل سود و مطالبات و آورده

دنیای معدن: شرکت گل گهر از پیشنهاد هیات مدیره مبنی بر افزایش سرمایه ۸۰ درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت گل گهر از برنامه افزایش سرمایه 80 درصدی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته خبر داد.

بر این اساس، کگل در نظر دارد سرمایه فعلی را از 20 به 36 هزار میلیارد تومان برساند. تامین مالی این شرکت معدنی از دو محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی و سود انباشته اعمال و صرف جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، تامین بخشی از سرمایه درگردش مورد نیاز جهت خرید سنگ آهن خواهد شد.

 

دیدگاه تان را بنویسید