232245

عوارض صادراتی بر عملکرد چادرملو اثر ندارد

دنیای معدن:شرکت معدنی و صنعتی چادرملو در خصوص بخشنامه وزارت صمت مبنی بر طرفه بیلت صادراتی جهت اخذ عوارض شفاف‌سازی نمود.

 به گزارش دنیای معدن، شرکت معدنی و صنعتی چادرملو اعلام داشت پیرو بخشنامه وزارت صمت مبنی بر تعرفه بیلت صادراتی جهت اخذ عوارض مطابق جدول پلکانی عوارض صادراتی به استحضار می رساند که با شرایط موجود و قیمت‌های جهانی و حسب نیاز ارز بابت طرح‌های توسعه این شرکت در نظر دارد حدود ۱۵۰ هزار تن صادرات بلیت در سال ۱۴۰۱ را انجام دهد با توجه به میزان صادرات شرکت و در صورت اعمال عوارض ۱۱ درصدی بر اساس جدول پلکانی بر صادرات بلیط با حفظ قیمت کنونی مبلغ ۲۶۰ میلیارد تومان عوارض و صادرات به هزینه‌های شرکت اضافه می گردد که با توجه به حجم فعالیتهای عملیاتی عوارض مزبور تاثیر چندانی بر عملکرد شرکت نخواهد داشت.

 

دیدگاه تان را بنویسید