227473

ویژه نامه گام های توسعه گهرزمین منتشر شد

دنیای معدن: مدیر تحقیق و توسعه گهرزمین: اختصاص بودجه مناسب برای تحقیق و توسعه شرکت های ایرانی

طرح های توسعه ای گهرزمین از زبان معاونت توسعه

مدیر تحقیق و توسعه گهرزمین: اختصاص بودجه مناسب برای تحقیق و توسعه شرکت های ایرانی

فعالیت های اکتشافی گهرزمین در راستای تولید پایدار

پیشنهاد هیات مدیره گهرزمین:

گهرزمین سرمایه خود را افزایش دهد.

گهرزمین در تولید مضاعف و توسعه پایدار عزمی جدی دارد.

 

روابط عمومی و امور بین الملل شرکت سنگ آهن گهرزمین

دیدگاه تان را بنویسید