224763

ویدئو: مسوولیت پذیری گهرزمین در قبال مردم سیرجان

دنیای معدن: دکتر محمدرضا خضری پور؛ عضو هیات مدیره و معاون توسعه مدیریت و سرمایه انسانی گهرزمین با تاکید بر انجام مسوولیت های اجتماعی از سوی این شرکت گفت: هیات مدیره و مدیرعامل شرکت گهرزمین به این اصل اعتقاد دارند که باید نسبت به ایفای مسوولیت های اجتماعی خود در سطح شهرستان سیرجان پیگیر باشیم و در این رابطه در بحث های درمانی و فرهنگی نیز اقداماتی صورت گرفته است. در موضوعات آموزشی نیز برنامه هایی در دستور کار است تا این شرکت بتواند مسوولیت های اجتماعی خود را به بهترین نحو اجرا کند و در این راستا ساخت ۲ مدرسه ۱۲ کلاسه را در دستور کار قرار داده است. امروز عملیات اجرایی یکی از این مدارس آغاز شده و امید است با مساعدت هیات مدیره و مدیرعامل محترم اقدامات دیگری در حوزه آموزشی داشته باشیم.

به گزارش دنیای معدن، وی خاطر نشان کرد: شرکت گهرزمین وظیفه خود می داند که مسوولیت خود را در برابر مردم فهیم و ارزشمند سیرجان ایفا نماید.

 

دیدگاه تان را بنویسید