246405

درخواست کارگران سرب و روی زنجان به اجرای ماده ۵۲ قانون کار

دنیای معدن: تعدادی از کارگران سرب و روی زنجان خواستار مشخص شدن وضعیت مطالبات صنفی خود شدند.

به گزارش دنیای معدن، یک منبع کارگری در شهرستان زنجان گفت: روز گذشته تعدادی از کارگران شرکت سرب و روی زنجان برای وصول مطالبات صنفی خود دست به اعتراض صنفی زدند.

یکی از کارگران گفت: خواسته اصلی کارگران سرب و روی، اجرای ماده ۵۲ قانون کار و بازنگری طرح طبقه بندی مشاغل است.

به گفته وی؛ در ماده ۵۲ قانون کار در خصوص کارهای سخت و زیان آور و زیرزمینی مقرر شده که «ساعات کار نباید از شش ساعت در روز و ۳۶ ساعت در هفته تجاوز نماید. بنابراین قانون کار ایران ۸ساعت کار در روز و ۴۴ ساعت کار در هفته را مقرر کرده که این مقدار برای مشاغل سخت و زیان آور با کاهش دوساعتی کار در روز همراه است.

ای کارگر افزود: قانون طرح طبقه بندی مشاغل که از چند سال گذشته در این واحد تولیدی اجرا شده، باعث ایجاد شکاف درآمدی میان برخی کارگران شده است به گونه ای که همه کارگران قادر نیستند به صورت مساوی از مزایای این طرح برخودار شوند.

 

دیدگاهتان را بنویسید