243429

استقرار شرکت حمل ونقل بار در معدن سرب و روی مهدی آباد

دنیای معدن- مدیر راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهریز: اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهریز برای جلوگیری از فرار بار در معدن سرب و روی مهدی آباد شرکت حمل‌ونقل را در محل این معدن مستقر کرده است.

به گزارش دنیای معدن، علی‌محمد باغبان با اشاره به وجود معدن سرب و روی در مهدی‌آباد بهادران تصریح کرد: یکی از دغدغه‌های مرتبط با معادن فرار بار است؛ اداره راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهریز برای جلوگیری از فرار بار در این معدن شرکت حمل‌ونقل را در محل معدن مستقرکرده است و با صدور بارنامه از بروز تخلف در این زمینه جلوگیری می‌کند.

مدیرراهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای مهریز افزود: در حال حاضر برای ارائه خدمات مطلوب ۴۰ نیرو دراین اداره موردنیاز است.

وی درادامه با بیان اینکه در سال گذشته هشت کیلومتر از راه‌های روستایی شهرستان مهریز آسفالت شد، تصریح کرد: در حال حاضر روستا‌هایی که بالای ۲۰ خانوار در آن‌ها سکونت دارند، همه آسفالت آن انجام شده است.

وی گفت: ۸۰ درصد روستا‌های مهریز بالای ۲۰ خانوار جمعیت دارند که راه‌های تمام این روستا‌ها آسفالت شده است.

باغبان با بیان اینکه در سال گذشته رویه آسفالت ۶۰ کیلومتر از محور یزد- کرمان و بالعکس مرمت شد، ادامه داد: بهسازی و روکش آسفالت محور مهریز- یزد به طول ۲۵ کیلومتر نیز در سال گذشته انجام گرفت.

 

دیدگاه تان را بنویسید