235096

فروش ماده معدنی سرب و‌ روی معدن خانه سورمه اصفهان در ۳ پارتی جداگانه

دنیای معدن: مدیریت اقتصادی شرکت تهیه و تولید مواد معدنی ایران پاسخگوی نظرات و پیشنهادات سرمایه گذاران محترم می باشد و از حضور سرمایه گذاران در مزایده عمومی فوق استقبال می نماید.

دیدگاهتان را بنویسید