238238

قیمت زغال سنگ در افغانستان کاهش یافت

دنیای معدن: وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد برای کاهش قیمت زغال سنگ در چهار دروازه شهر کابل حدود ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ ذخیره کرده اند.

به گزارش دنیای معدن، شهاب الدین دلاور، سرپرست وزارت معادن و پترولیم طالبان از کاهش قیمت زغال سنگ در افغانستان خبر داد.

وزارت معادن و پترولیم طالبان اعلام کرد در هماهنگی با وزارت مالیه و شاروالی کابل در چهار دروازه شهر کابل حدود ۴۰۰ هزار تن زغال سنگ ذخیره کرده اند و برای شهروندان کابل هر تن آن به قمیت ۹ هزار افغانی به فروش خواهند رسید.

برخی شهروندان کابل هم ضمن استقبال از تصمیم وزارت معادن و پترولیوم طالبان برای کاهش قیمت زغال سنگ از حکومت می خواهند برای کاهش بیشتر قیمت مواد سوختی در فصل زمستان تلاش کنند.

 

دیدگاه تان را بنویسید