248472

افزایش ۵ هزار و ۳۸۰ واحدی شاخص کل بورس در ابتدای فعالیت بازار امروز

دنیای معدن: شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با افزایش ۵ هزار و ۳۸۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.

به گزارش دنیای معدن، امروز شنبه (۱۳ آبان) شاخص کل بورس در ابتدای معاملات با افزایش ۵ هزار و ۳۸۰ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۹۷۵ هزار واحدی قرار گرفت.

شاخص کل وزن هم نیز با افزایش بیش از ۲ هزار واحدی در ارتفاع ۶۶۲ هزار و ۶۵۱ واحدی ایستاد.

دیدگاهتان را بنویسید