242226

شاخص بورس سه‌شنبه ۲۳ اسفند هزار واحد رشد کرد

دنیای معدن: شاخص بورس در جریان معاملات امروز بازار سرمایه با رشد هزار واحدی روبرو شد.

به گزارش دنیای معدن، در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از 10میلیارد و 486میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 7هزار و 475میلیارد تومان در بیش از 754هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد هزار و 364واحدی در ارتفاع یک میلیون و 782هزار و 996واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مخابرات ایران و گروه مپنا شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه معادن و فلزات  و پتروشیمی خارک افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 10میلیارد و 88میلیون ورقه به ارزش 45هزار و 511میلیارد تومان در 495هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) یک واحد رشد کرد و در ارتفاع 22هزار و 708واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای صنایع گلدیران، تولید نیروی برق دماوند و بانک دی شد و در مقابل شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات و کلر پارس بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

در جریان دادوستدهای امروز بازار سرمایه، بیش از 10میلیارد و 486میلیون سهم و حق تقدم به ارزشی بالغ بر 7هزار و 475میلیارد تومان در بیش از 754هزار نوبت مورد دادوستد قرار گرفت و شاخص بورس با رشد هزار و 364واحدی در ارتفاع یک میلیون و 782هزار و 996واحد قرار گرفت.

بیشترین اثر مثبت بر دماسنج بازار سهام در روز جاری به نام نمادهای معاملاتی شرکت‌های سرمایه‌گذاری تامین اجتماعی، مخابرات ایران و گروه مپنا شد و در مقابل شرکت‌های صنایع پتروشیمی خلیج فارس، توسعه معادن و فلزات  و پتروشیمی خارک افت خود مانع افزایش بیشتر نماگر بازار سهام شدند.

بر اساس این گزارش، در بازارهای فرابورس ایران هم با معامله 10میلیارد و 88میلیون ورقه به ارزش 45هزار و 511میلیارد تومان در 495هزار نوبت، شاخص فرابورس (آیفکس) یک واحد رشد کرد و در ارتفاع 22هزار و 708واحد قرار گرفت.

در این بازار هم امروز بیشترین اثر مثبت بر شاخص فرابورس به نام نمادهای صنایع گلدیران، تولید نیروی برق دماوند و بانک دی شد و در مقابل شرکت‌های بیمه پاسارگاد، سرمایه‌گذاری مالی سپهر صادرات و کلر پارس بیشترین اثر منفی را بر این شاخص به نام خود ثبت کردند.

 

دیدگاه تان را بنویسید