240763

لحظه به لحظه با بورس / اُفت ۳۳۴ واحدی شاخص کل

دنیای معدن: شاخص کل بورس با اُفت ۳۳۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۱۰ واحدی قرار گرفت.

به گزارش دنیای معدن، شنبه (۱ بهمن) شاخص کل بورس با اُفت ۳۳۴ واحدی در ارتفاع یک میلیون و ۶۸۸ هزار و ۸۱۰ واحدی قرار گرفت.

شاخص کل هم وزن نیز با رشد هزار و ۹۰۲ واحدی در پله ۵۲۸ هزار و ۹۰ واحدی ایستاد.

 

دیدگاه تان را بنویسید