252467

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

دویست و بیست و ششمین جلسه تولید میدکو برگزار شد

دنیای معدن: به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان دویست و بیست و ششمین جلسه تولید برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، دویست و بیست و ششمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 4 اردیبهشت ماه 1403 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید، مالی (ریالی - ارزی)، بازرگانی و انبارهای شرکت‌های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

1713865771

1713865750

دیدگاهتان را بنویسید