251563

تشکیل سه کارگروه تخصصی در کمیسیون معدن خانه صمت

دنیای معدن: کمیسیون معدن خانه صمت ایران در جلسه امروز خود با تصویب اعضا سه کارگروه تخصصی جهت پیگیری موضوعات و چالش های بخش معدن را مصوب کرد.

به گزارش دنیای معدن در این جلسه با حضور بابک اسماعیلی رییس کمیسیون معدن، سه کارگروه بازخوانی مقررات آیین نامه اجرایی معادن، محیط زیست و منابع طبیعی تشکیل شد تا با برگزاری جلسات تخصصی مهمترین موضوعات بخش معدن را بررسی و راهکارهایی اجرایی برای حل آنها را به وزارت صمت و سازمان های مربوط ارائه دهند.

کارگروه بازخوانی مقررات آیین نامه اجرایی معادن کار خود را با هدف بررسی دقیق قوانین و مقررات آغاز می کند تا بتواند تعاملات بخش خصوصی معدن با وزارت صمت را افزایش دهد.

همچنین در دو کارگروه تخصصی دیگر تلاش بر آن است تا تقابل بخش معدن و منابع طبیعی و محیط زیست کاهش پیدا کند. پیگیری ماده24 مکرر نیز از اولویت های اصلی کارگروه محیط زیست خواهد بود که در جلسات آتی در دستور کار قرار می گیرد.

عضو گیری در دو کارگروه منابع طبیعی و محیط زیست تا یکشنبه 20 اسفند توسط روابط عمومی کمیسیون انجام می شود.

همچنین در این جلسه مصوب شد تا دوره های آموزشی در حوزه های مختلف نیز برگزار شود.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید