250750

مهلت یکماهه بهره برداران معادن استان همدان برای تسویه حساب با دولت

دنیای معدن: براساس مصوبه امروز شورای حقوق دولتی معادن استان همدان، بهره برداران معادن موظف شدند حقوق دولتی معوق خود را تا یک ماه آینده به خزانه دولت واریز کنند.

به گزارش دنیای معدن؛ همچنین در این نشست، شورای معادن استان همدان ضمن تعیین دبیر جدید خود به وی ماموریت داد، همه حساب‌های بانکی ناشی از فروش معادن و صنایع معدنی بهره برداران معادن که خارج از استان همدان است به داخل استان منتقل شود.

همچنین این کارگروه مقرر کرد معاونت معدنی سازمان صمت استان همدان لیستی از فروش مواد معدنی و صنایع معدنی استان تا دو هفته تهیه و به کارگروه ارئه کند.

استاندار همدان در این نشست با اعلام اینکه حقوق دولتی بهره برداران معادن استان امسال معادل ۱۵۰ میلیارد تومان پیش بینی شده است، گفت: این مبلغ در مقایسه با میزان فروش بهره برداران ناچیر است.

علیرضا قاسمی فرزاد افزود: کارگروه ویژه‌ای در استان همدان مامور وصول حقوق دولتی معادن از بهره برداران و صنایع معدنی شده است که از محل دریافت و وصول این حقوق قانونی، بخشی از خسارت‌های وارد شده به محیط زیست و طبیعت جبران و بخشی هم برای کمک به عمران و آبادانی استان هزینه خواهد شود.

او همچنین گفت: ۳۸ معدن در استان که بلاتکلیف و غیرفعال شده بود به افزاد واجد صلاحیت واگذار شده است.

 

دیدگاهتان را بنویسید