250473

دبیر انجمن سنگ آهن:

حل مشکلات محیط زیست نیازمند فضای تعاملی است/ وزارت صمت گام اول را بردارد

دنیای معدن-برخی از فعالان معدنی معتقدند، گام اول برای حل مشکل محیط زیست باید از سوی وزارت صمت برداشته شود.

به گزارش دنیای معدن، سعید عسکرزاده دبیر انجمن سنگ آهن ایران درباره موضوع محیط زیست، بیا کرد: شاید بتوان گفت در بحث تقابل بخش معدن با محیط زیست اتفاقی نیفتاده است و همچنان مشکل پا برجاست. این موضوع بحثی گفت و گویی نیست بلکه ما نیازمند یک فرآیند تعاملی از سوی تمامی ذینفعان موثر هستیم.

وی ادامه داد:آنچه مد نظر بخش معدن است نه تنها با نظر محیط زیست متفاوت بلکه در نقطه تقابل قرار گرفته است و همین موضوع باعث شده تا عملکردی همسو نداشته باشند.

عسکرزاده راه حل این موضوع را ایجاد یک فضای تعاملی با حضور ذینفعان آن هم به همت وزارت صمت می داند.

وی اظهار کرد: اولین گام برای حل این موضوع آن است که وزارت صمت بپذیرد توافق ماده 24 مکرر خطا بوده است. این توافق از نظر ما معتبر نیست و باید دوباره بررسی شود.  با چنین اقدامی باب گفت و گو باز خواهد شد.

دبیر انجمن سنگ آهن تصریح کرد: متاسفانه در این مدت هیچکدام از تشکل های معدنی به سمت ابطال این توافق نرفته و زمان را از دست داده ایم. نکته مهم این است اگر راه حلی باشد باید از سوی وزارت صمت اجرایی شود.

وی تاکید کرد: رویکرد سازمان منابع طبیعی و محیط زیست رویکرد تولید محور نیست و باید این نگاه اصلاح شود. یعنی باید این رویکربر مبنای تولید و توسعه اما با در نظر گرفتن استانداردها باشد.

 

دیدگاهتان را بنویسید