250465

آغاز هفتین همایش ممیزی HSE ایمیدرو با سخنان معاون برنامه ریزی و توانمندسازی

دنیای معدن: هفتمین همایش ممیزی عملکرد مدیران بهداشت، ایمنی و محیط زیست ایمیدرو، دقایقی پیش با سخنان سمیه خلوصی معاون برنامه ریزی و توانمندسازی این سازمان آغاز شد.

 

 

 

دیدگاهتان را بنویسید