250307

به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان

دویست و بیستمین جلسه تولید برگزار شد

دنیای معدن: به طور همزمان در تهران، کرمان و اصفهان دویست و بیستمین جلسه تولید برگزار شد.

به گزارش دنیای معدن، دویست و بیستمین جلسه تولید با حضور مدیرعامل محترم میدکو در تهران، مدیران و مشاوران در تهران، کرمان و اصفهان، مدیران عامل و مدیران مجتمع های تولیدی از محل مجتمع ها روز سه شنبه 19  دی ماه 1402 بصورت همزمان در دفترها و کارخانه های واقع در تهران، کرمان، اصفهان و همدان با برقراری ارتباط تصویری برگزار شد.

در این جلسه گزارش های تولید  شرکت‌های زیر مجموعه میدکو ارائه گردید.

این جلسات به طور منظم هر دو هفته یکبار برگزار می‌گردد.

1704805157

1704805168

دیدگاهتان را بنویسید