249494

مدیر اجرایی طرح احیا اعلام کرد:

از ابتدای سال ۲۷۹ معدن احیا، فعال سازی و توسعه یافته است

دنیای معدن: مدیر اجرایی طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس اعلام کرد: از ابتدای امسال تاکنون، ۲۷۹معدن کوچک مقیاس، احیا، فعال سازی و توسعه یافته است.

به گزارش دنیای معدن از روابط عمومی ایمپاسکو، عباس جرجانی مدیر اجرایی طرح احیا، فعال سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس در این باره توضیح داد: در قالب طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس، از ابتدای سال تاکنون، در استان‌های مختلف، ۱۹۶ معدن «احیا و فعال‌سازی» شده و ۸۳ معدن «توسعه» یافته است.

وی افزود: با همکاری ادارات کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها، با تکمیل ظرفیت پروانه بهره برداری این معادن، بیش از ۱۲۰۰ شغل ایجاد می‌شود.

مجری طرح احیا، فعال‌سازی و توسعه معادن کوچک مقیاس تصریح کرد: طی این مدت، ۳۳۹ محدوده مزایده در قالب ۵۸ بسته سرمایه گذاری پیشنهادی به اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان‌ها ابلاغ شد.

وی ادامه داد: از این میزان، اکنون ۷ بسته سرمایه گذاری در دو استان در حال برگزاری مزایده از طریق سامانه تدارکات دولت است.

 

دیدگاهتان را بنویسید