249326

از محل مطالبات و آورده نقدی:

حسابرس افزایش سرمایه ۳۹ درصدی "تجلی" را تایید کرد

دنیای معدن-افزایش سرمایه ۳۹ درصدی شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از محل مطالبات و آورده نقدی با اظهار نظر حسابرس و بازرس قانونی، بلامانع و تایید شد.

به گزارش دنیای معدن، به دنبال پیشنهاد افزایش سرمایه 39 درصدی تجلی توسعه معادن و فلزات از محل مطالبات سهامداران و آورده نقدی در 8 آذر، اظهار نظر حسابرس منتشر شد تا این شرکت پروژه محور حاضر در فرابورس، یک گام دیگر در این مسیر بردارد.

براساس این گزارش، طبق نظر حسابرس و بازرس قانونی شرکت، افزایش سرمایه 39 درصدی "تجلی" از محل اعلامی بلامانع است.

به این ترتیب، تنها گام باقی مانده برای افزایش سرمایه "تجلی"، تایید سازمان بورس و صدور مجوز است تا گام نهایی افزایش سرمایه از 6.2 به 8.6 هزار میلیارد تومان برای اهداف جبران مخارج انجام شده بابت تحصیل سرمایه گذاری ها، جبران مخارج انجام شده بابت مشارکت در افزایش سرمایه شرکت های سرمایه پذیر، مشارکت در افزایش سرمایه در حال انجام شرکت های سرمایه پذیر انجام شود.

 

دیدگاهتان را بنویسید