248308

برای هفتمین ماه سال ثبت شد:

سرمایه گذاری ۵.۲ هزار میلیارد تومانی "تجلی" و تحقق سود ۲ میلیارد تومانی

دنیای معدن: رقم سرمایه گذاری شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در صنایع بورسی و غیربورسی به ۵.۲ هزار میلیارد تومان رسید و ۲ میلیارد تومان سود از واگذاری سهام محقق کرد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت تجلی توسعه معادن وفلزات با سرمایه 6.2 هزار میلیارد تومانی، عملکرد هفتمین ماه سال مالی جاری را منتشر کرد.

بر اساس این گزارش، بهای تمام شده سرمایه گذاری "تجلی" در دوره مهر در صنایع استخراج کانه های فلزی، تجارت عمده فروشی به جز وسایل نقلیه موتور و فلزات اساسی حاضر در بورس بالغ بر 891.7 میلیارد تومان بود.

همچنین بهای تمام شده سرمایه گذاری در صنایع استخراج زغال سنگ، استخراج کانه های فلزی، استخراج سایر معادن، ساخت محصولات فلزی، پیمانکاری صنعتی، حمل و نقل، انبارداری و ارتباطات و سایر فعالیت های خارج از بورس بالغ بر 4.3 هزار میلیارد تومان بود که جمع بهای تمام شده سرمایه گذاری های بورسی و غیر بورسی به 5.2 هزار میلیارد تومان رسید.

این شرکت پروژه محور از واگذاری 300 هزار ، 3.1 ، 275.4 و 9.9 میلیون سهم چهار شرکت ھﻠﺪﻳﻨگ ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻣﻌﺎدن و ﻓﻠﺰات، صبا نور، سنگ آهن گل گهر و سنگ آهن گهر زمین و بیش از 23.5 و 10.3 میلیون سهم در ﺻﻨﺪوق ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ گذاری سپر ﺳﺮﻣﺎﻳﻪ ﺑﯿﺪار و با درآمد ثابت کیان بالغ بر 2 میلیارد تومان سود شناسایی کرد.

دیدگاهتان را بنویسید