238648

کمبود نیروی متخصص؛ معضل اصلی سازمان زمین شناسی

دنیای معدن: معاون وزیر صمت و رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور با اشاره به اصل ۴۴ قانون اساسی و رویکرد دولت در کوچک کردن سازمان های دولتی گفت: در حال حاضر معضل اصلی ما در این سازمان کمبود نیروی متخصص است.

به گزارش دنیای معدن از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور؛ آقای علیرضا شهیدی افزود: در برنامه توسعه ششم، حدود ۱۰۰ نفر از نیرو های متخصص باسابقه از سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور خارج شدند و جایگزینی نداشتند. وی گفت: سازمان زمین شناسی اکتشافات معدنی یک سیستم تخصصی حاکمیتی است و نباید مانند سایر سازمان های دولتی با آن برخورد شود؛ این سیاست اشتباهی است که همه سازمان های دولتی را با یک مقیاس کوچک کنیم. شهیدی افزود: گفت: این در حالی است که ورودی و خروجی دانشگاه ها در رشته زمین شناسی به ترتیب حدود ۴۵ و ۵۰ درصد کاهش پیدا کرده است و ما در بخش خصوصی نیز با چالش نیروی متخصص مواجه هستیم.

 

دیدگاه تان را بنویسید