237356

«تجلی» در دو مزایده واگذاری گواهی کشف برنده شد

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در دو مزایده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری و خاوری با ماده معدنی پلاسرمونازیت استان یزد، برنده شد و با توقف نماد، آماده بازگشایی برای فردا شد.

به گزارش دنیای معدن، بر این اساس، «تجلی» اعلام کرد: طی نامه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی این شرکت به عنوان برنده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری و خاوری با ماده معدنی پلاسرمونازیت (از عناصر مهم نادر خاکی) استان یزد به مبلغ 17.2 و 14.3 میلیارد تومان شد.

ذخیره قطعی قابل بهره برداری به میزان 9.4 میلیون تن با میانگین عیار 156.76 گرم در تن در محدوده مروست باختری و ذخیره قطعی قابل بهره برداری به میزان 2.3 میلیون تن با میانگین عیار 100 گرم در تن در محدوده مروست خاوری است.

تضمین ارائه شده برای مزایده واگذاری گواهی کشف محدوده مروست باختری و خاوری بالغ بر 819.4 و 681.6 میلیون تومان ضمانت نامه بانکی است.

 

دیدگاه تان را بنویسید