236845

نمونه اقدامات حوزه فناوری و دانش بنیان ایمیدرو؛

شناسایی ۳۷۰ شرکت دانش بنیان

دنیای معدن: حمایت و تسهیل گری به منظور تجاری سازی و سرمایه گذاری بخش خصوصی جهت توسعه محصولات و خدمات تیم ها، استارتاپ ها و شرکتهای دانش بنیان

ایجاد سامانه و پلتفرم های مرتبط با نوآوری و فناوری، پژوهش در نوآوری و فناوری

برگزاری "رویداد دایان "با حضور شرکت های دانش بنیان زنجیره فولاد، شرکت ها و صندوق های سرمایه پذیر، نمایندگان انجمن های بخش خصوصی و ذینفعان

شناسایی 370 شرکت دانش بنیان مرتبط با زنجیره بخش معدن و صنایع معدنی و برقراری ارتباط با 62 شرکت مربوطه و شناسایی چالش ها و مشکلات آنها

 

دیدگاهتان را بنویسید