236344

تجلی در یک مزایده حضور یافت

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از حضور در مزایده اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد.

به گزارش دنیای معدن،  شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات از حضور در مزایده اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی خبر داد.

 

دیدگاه تان را بنویسید