235602

بهینه سازی و توسعه عملیات معدنکاری

شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در مسیر تکمیل و تجهیز معدنکاری

دنیای معدن: شرکت تجلی توسعه معادن و فلزات در جهت دستیابی به مزیت تولید و رقابت در بازارهای هدف و بمنظور بررسی و ارتقاء وضعیت استخراج از معادن علاوه بر تمرکز و تاکید بر تهیه ماشین آلات استخراج و حفاری معادن ، در صدد تبادل تجربیات شرکتهای بین المللی نیز گام های موثری برداشته است. بهمین منظور و با رویکرد حمایت از شرکتهای زیرمجموعه خود با هدف بهینه سازی و توسعه معدنکاری نشستهای فنی و هم اندیشی با مدیران و کارشناسان دیگر کشورهای پیشرو در صنایع معدنی را به میزبانی شرکت سپهر تجلی برگزار کرده است.

به گزارش دنیای معدن، در حال حاضر این نشست در مجتمع معدن ذعال سنگ گلندرود و با حضور مدیران و اعضاء هیات مدیره شرکت سپهر تجلی در حال برگزاری میباشد.

لازم به اشاره است که شرکت سپهر تجلی ۱۰۰٪ سهم آن متعلق به شرکت تجلی بوده و بعنوان بهره بردار از مجتمع ذغال سنگ گلندرود برگزیده شده است تا با حمایت سهامدار خود و اتکا به دانش فنی علاوه بر استخراج در اشتغال منطقه گامی موثر بردارد.

روابط عمومی شرکت تجلی توسعه و معادن و فلزات

 

 

دیدگاه تان را بنویسید