234183

تدوین دستورالعمل فعالیت هدفمند بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی

دنیای معدن: رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی از تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در چرخه اکتشاف خبر داد و گفت: به منظور تحقق اهداف این دستورالمعل، پایگاه جامع داده های علوم زمین و معدن راه اندازی خواهد شد.

به گزارش دنیای معدن، دکتر علیرضا شهیدی با اشاره به سوابق اکتشافات انجام شده توسط بخش خصوصی در کشور افزود: تحلیل دولت بر این است که بخش خصوصی در انجام فعالیت های اکتشافی دارای نگاه اقتصادی و موضعی است و با دیدگاه و وظیفه سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور به عنوان یک سازمان حاکمیتی که وظیفه تولید اطلاعات پایه را دارد، قابل قیاس نیست و فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در بخش اکتشاف مواد معدنی نیاز به هدفمندسازی و همسو کردن با اهداف و سیاست های کلان کشور در حوزه ایجاد ترازنامه منابع معدنی با نگرشی جدی به مقوله اکتشاف، تولید، مصرف، صادرات و واردات مواد معدنی دارد.

شهیدی با تاکید بر اینکه فعالیت بخش خصوصی در حوزه اکتشاف ذخایر معدنی بایستی منجر به اکتشافات جدید و تولید اطلاعات پایه جدید در کشور می شد، خاطرنشان کرد: تاکنون این اطلاعات نه به صورت کامل توسط بخش خصوصی ارائه شده و نه تجمیع درستی در این رابطه انجام شده است و ما نیز بر این باوریم که ورود بخش خصوصی در مراحل اولیه اکتشاف که دارای ریسک بسیار بالایی است توجیه اقتصادی نداشته و منجر به اتلاف منابع در این بخش می شود کما اینکه در تمامی کشورهای توسعه یافته تولید اطلاعات پایه زمین شناسی و اکتشافی و همچنین انجام مراحل اولیه اکتشاف ذخایر معدنی جزء وظایف حاکمیت است.

وی از تجمیع و همچنین انتشار اطلاعات پایه کشور برای کاهش ریسک در بخش اکتشاف معادن به عنوان یکی از اهداف و سیاست های وزارت صمت و همچنین سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی به عنوان متولی تولید اطلاعات پایه و انجام مطالعات اکتشافی در کشور یاد کرد و با تاکید بر اینکه هدفمندسازی فعالیت بخش خصوصی بسیار ضروری است، اظهار کرد: این اطلاعات بایستی گردآوری، استانداردسازی و تجمیع شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد که متاسفانه این امر تاکنون به صورت کامل، مقیاس محور و با پوشش مناسب انجام نشده و فعالیت های اکتشافی بخش های غیر دولتی و خصوصی همسو با سیاست های دولت نبوده است.

رئیس سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور افزود: بخش خصوصی نگاهی اقتصادی به مطالعات اکتشافی دارد و با دریافت یک پهنه بزرگ از دولت و بهره گیری از اطلاعات موجود در یک منطقه خاص تنها اکتشاف موضعی مشخص را انجام می دهد و به تولید اطلاعات پایه استاندارد نمی پردازد که بر همین اساس ورود حاکمیت و سیاست گذار فعالیت های اکتشافی کشور به این حوزه ضروری است.

وی با بیان اینکه وزارت صمت و سازمان های حاکمیتی بخش معدن در حال تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت بخش خصوصی و غیردولتی در چرخه اکتشاف هستند، گفت: یکی از اهداف این طرح این است که اطلاعات پایه جدید در کشور از طریق فعالیت بخش خصوصی انجام شود و در اختیار حاکمیت قرار گیرد و بخش خصوصی نیز در چارچوب قانون معادن به فعالیتهای اقتصادی خود بپردازد.

شهیدی از تشکیل پایگاه جامع داده های علوم زمین و معدن در راستای اهداف مذکور خبر داد و گفت: با توجه به قانون معادن، پایگاه جامع داده های علوم زمین و معدن وزارت صنعت، معدن و تجارت از یکپارچه سازی و به اشتراک گذاری داده های سه سامانه "کاداستر معدن" (معاونت معادن و فرآوری مواد وزارت صنعت، معدن و تجارت)، "پایگاه ملی داده های علوم زمین" (سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور) و سامانه تحت وب "داده های مکان مبنای اکتشافی" ایمیدرو راه اندازی خواهد شد.

به نقل از روابط عمومی سازمان زمین شناسی و اکتشافات معدنی کشور، به گفته وی این طرح دارای دو بخش انتشار و تجمیع اطلاعات است که علاوه بر انتشار اطلاعات تخصصی مورد نیاز فعالیت بخش خصوصی در حوزه معدن، در نهایت منجر به تدوین دستورالعمل نحوه فعالیت و تولید اطلاعات پایه بخش غیردولتی و خصوصی در فرآیند اکتشاف خواهد شد که پس از بررسی و کارشناسی اطلاعات ارائه شده توسط ایشان و تجمیع آن در سامانه مذکور نسبت به ادامه فعالیت اقتصادی ایشان مجوز صادر خواهد شد.

شهیدی ابراز امیدواری کرد که با اجرای طرح مشارکتی مذکور، فعالیت بخش خصوصی توانمند در حوزه اکتشاف و معدنکاری منجر به سرعت بخشی روند تولید اطلاعات پایه به روز در کشور و کشف ذخایر معدنی جدید شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید