233228

مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید در همایش و نمایشگاه چشم‌انداز صنعت فولاد و سنگ آهن ایران

بحث اکتشافات فلزی یکی از مباحثی است که در دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفت

دنیای معدن-شهرام ادیب‌فرد، مدیر اکتشاف شرکت تهیه و تولید مواد معدنی در میزگرد تخصصی "اهمیت اکتشافات و احیای معادن راکد در چشم‌انداز بلندمدت تامین منابع مواد اولیه" گفت: بحث اکتشافات فلزی یکی از مباحثی است که در دهه ۹۰ مورد توجه قرار گرفت.

وی افزود: حدود ۱۱ هزار مجوز بهره‌برداری در کشور داریم که ۱۲۰۰ مجوز در گروه فلزی و سایرین در مصالح ساختمانی و فلزات تزیینی است و بیش از ۴ هزار فقره راکد و غیر فعال است

از مجموع ۵۰۰ میلیون تن استخراج سالیانه، ۲۰۰ میلیون تن فلزی است و این معادل ۴۰ درصد است.

اشتغال مستقیم در حوزه معدن ۱۵۷ هرار نفر و ۳۸ درصد آن در معادن فلزی است.

عمدتا دلیل رکود معادن به سیاست های کلان برمیگردد و برای اکتشاف عمیق نیاز به دستگاه و دانش داریم.

راه نجات توسعه سنگ آهن ما ورود به اکتشاف عمیق توسعه سنگ آهن است.

 

دیدگاه تان را بنویسید