233084

ابلاغ دریافت و محاسبه حقوق دولتی معادن در سامانه کاداستر

دنیای معدن- معاون معادن و فرآوری معدن وزارت صمت گفت: امسال دریافت و محاسبه حقوق دولتی فقط باید در سامانه کاداستر انجام شود و موضوع هوشمندسازی به‌‌‌تدریج ارتقا خواهد یافت.

به گزارش «دنیای معدن»، رضا محتشمی‌‌‌پور افزود: نحوه دریافت و محاسبه حقوق دولتی در دستورالعمل ابلاغی به استان‌‌‌ها اعلام‌‌‌ شده است.وی ابهام اطلاعات مالی را از چالش‌‌‌های حوزه معدن برشمرد و اظهار کرد: البته عمده شرکت‌های بزرگ چون بورسی هستند شامل این موضوع نمی‌‌‌شوند؛ اما تعداد معادن زیاد است و بیش از ۶‌هزار معدن فعال وجود دارد که بخش عمده‌‌‌ آنها به‌‌‌ویژه شرکت‌های کوچک به سیستم‌های مالی پیوسته نیستند.محتشمی‌‌‌پور در ادامه درباره آخرین وضعیت معدن خواف اعلام‌‌‌ کرد: روند واگذاری معدن خواف با حکم قضایی متوقف‌‌‌ شده است.وی یادآور شد: براساس قانون تا زمانی که معدن در اختیار وزارت صمت قرار نگیرد، نمی‌‌‌توان مقدمات برگزاری مزایده را فراهم و بهره‌‌‌بردار جدیدی را وارد آن معدن کرد.این مقام مسوول گفت: برای واگذاری معدن باید تحویل و تجهیزات آن احصا شده و با انجام مزایده به شخص جدید واگذار شود که مجموعه این اقدامات برای واگذاری معدن خواف در حال انجام‌‌‌ بوده؛ اما با حکم قضایی، متوقف ‌‌‌شده است.وی همچنین با تاکید بر اینکه باید شرکت‌های معدنی کوچک را به سمت شفافیت و اتصال به سیستم‌های مالی سوق دهیم، تصریح ‌‌‌کرد: باید امکان محاسبه و دریافت حقوق دولتی را در سامانه کاداستر ارتقا دهیم.معاون معادن و فرآوری مواد وزارت صمت در خصوص سامانه اطلاعات معادن کشور (کاداستر) بیان‌‌‌ کرد: در سازمان نظام‌‌‌مهندسی برای هوشمندسازی دریافت حقوق دولتی اقداماتی انجام شده است؛ اما تا سیستمی‌شدن راه زیادی وجود دارد.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید