233010

ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده است

دنیای معدن- معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: در سال ۱۳۹۸ با جمعیت حدود ۸۰ میلیون نفری این تراز منفی به حدود ۱۳۴ میلیارد متر مکعب رسید و این در حالی است که مصرف سالیانه ۱۰۰ میلیارد مترمکعبی داریم و این نشان از آن دارد که ایران سال به سال در حال خشک تر شدن است.

به گزارش دنیای معدن، «علیرضا شهیدی» گفت: پیش از این تا گرد و غباری بلندمی شد به طور کلی گفته می شد منشأ خارجی دارد، اما در گرد و غبار اخیر که اکثر استان ها را هم درگیر کرد مشاهده شد قسمت اعظم گردوغبار موجود در هوا منشأ داخلی داشت.

وی ادامه داد: بررسی های ما نشان داد ۳۰ درصد گرد و غبار منشأ خارجی داشت و ۷۰ درصد دیگر منشأ داخلی دارد.

معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت گفت: نگاهی به تهران و مناطق حاشیه آن نشان می دهد اطراف این شهر را کانون های تولید گرد و غبار فراگرفته است، از فرودگاه امام خمینی (ره) گرفته تا بخش هایی از شهریار و این باعث می شود گرد و غبار به راحتی بلند شده و زندگی مردم را تحت تأثیر قرار دهد.

ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده است

شهیدی اضافه کرد: تغییرات مربوط به این چند سال اخیر نیست، شاید بهتر این است که گفته شود تغییرات کنونی یکی دو دهه است که آغاز شده است. ایران وارد یک دوره خشکسالی ۳۰ ساله شده که می شود گفت از حدود ۲۰ سال پیش شروع شده و اکنون آثار این دوره خشکسالی را مشاهده می کنیم.

رئیس سازمان زمین شناسی گفت: در گذشته برخی ها تا مقداری بارندگی زیاد می شد می گفتند «نه ما دوره خشکسالی بلندمدت نداریم و ترسالی ها این نظریه را که ایران در دوره خشکسالی ۳۰ ساله است را نقض می کند»، در صورتی که می بینیم در برخی سال ها یک مقدار بارندگی ها بیشتر بوده اما این دلیل بر این نیست که دوره ترسالی آغاز شده باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید