232794

تا افق ۲۰۲۸ پیش بینی شده است؛

رشد 9.9 درصدی بازارجهانی معدنکاری سبز

دنیای معدن: انتظار می رود بازار جهانی معدنکاری سبز با نرخ رشد مرکب سالیانه 9.92 درصدی در طی سالهای 2021 تا 2028 میلادی به رشد خود ادامه دهد. بنابر این، بازار معدنکاری سبز از 7 میلیارد و 710 میلیون دلار در سال 2020 میلادی به 16 میلیارد دلار در سال 2028 میلادی افزایش می یابد.

به گزارش دنیای معدن، اروپا طی سال 2020 میلادی با دارا بودن 45.69 درصد از سهم بازار جهانی معدنکاری سبز بر این بازار تسلط داشت. دلیل این امر، تمرکز اروپا بر پذیرش فناوری های معدنکاری سبز به منظور کاهش آلودگی واثرات جهانی گرمایش زمین است. همچنین این منطقه یکی از بزرگترین مصرف کنندگان فناوری های معدنکاری سبز و نیز توسعه آن ها است.

پیشروان معدنکاری سبز

نام شرکت هایی همچون گلنکو، ریوتینتو، بی اچ پی بیلیتون،واله، تا تا استیل،آنگلو امریکن و فریپورت مک موران در میان بازیگران کلیدی بازار جهانی معدنکاری سبز به چشم میخورد.

 

دیدگاه تان را بنویسید