227756

دریافت ۲ پروانه اکتشاف "کیمیا" درخراسان

دنیای معدن: شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از دریافت دو فقره پروانه اکتشاف خبر داد.

به گزارش دنیای معدن، شرکت صنعتی و معدنی کیمیای زنجان گستران از دریافت دو فقره پروانه اکتشاف خبر داد.

بر این اساس، این شرکت اعلام کرد، دو فقره پروانه اکتشاف (مقدماتی) برای محدوده های معدنی خراسان جنوبی دریافت شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید