227683

آمار ۹ ماهه ۱۴۰۰ اعلام شد؛

افزایش 48 درصدی تولید سنگ آهک پیربکران

دنیای معدن: میزان تولید سنگ آهک دانه بندی مجتمع پیربکران طی 9 ماهه امسال، 48 درصد افزایش یافت.

به گزارش دنیای معدن به نقل از ایمیدرو، مجتمع سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 575 هزار و 861 تن سنگ آهک دانه بندی تولید کرد. این رقم در مدت مشابه سال گذشته، 390 هزار و 27 تن بود.

این شرکت در ماه آذر، 75 هزار و 472 تن سنگ آهک تولید کرد که نسبت به رقم مدت مشابه گذشته (64 هزار و 320 تن)، 17 درصد افزایش یافت.

افزایش 51 درصدی استخراج

مجتمع سنگ آهک پیربکران طی 9 ماهه امسال، 554 هزار و 323 تن ماده معدنی استخراج کرد که در مقایسه با میزان استخراج مدت مشابه سال گذشته (367 هزار و 298 تن)، 51 درصد رشد نشان می دهد.

میزان استخراج این شرکت در ماه آذر با 82 درصد افزایش، از 41 هزار و 550 تن به 75 هزار و 472 تن رسید.

 

افزایش 10 درصدی ارسال محصول

مجتمع سنگ آهک پیربکران از ابتدای فروردین تا پایان آذر، 563 هزار و 352 تن محصول به شرکت های داخلی ارسال کرد که نسبت به میزان محصول ارسالی در مدت مشابه سال گذشته (513 هزار و 886 تن)، حاکی از رشد 10 درصدی است.

میزان محصول ارسالی در ماه آذر، 64 هزار و 255 تن بود. این رقم در آذر سال گذشته، 57 هزار و 313 تن بود که نشان دهنده افزایش 12 درصدی ارسال محصول است.

 

 

دیدگاه تان را بنویسید