227385

افزایش قیمت آلومینیوم با فشار تولید در اروپا و چین

دنیای معدن-بلومبرگ: در پایان دسامبر 2021، در حالی که سرمایه گذاران نشانه های جدیدی از فشار بر تولید را با توجه به برنامه ریزی شرکتAlcoa Corp برای تعطیلی یک واحد اروپایی و همینطور تعهد پکن در کاهش انتشار کربن ناشی از ارتش عظیم واحدهای ذوب بررسی می کردند، آلومینیوم افزایش قیمت یافت.

به گزارش دنیای معدن، شرکت آلکوا در میان افزایش هزینه های انرژی، یک کارخانه اسپانیایی را به مدت 2 سال متوقف کرد. این موضوع همچنین باعث کاهش بیشتر تولید در واحد Norsk Hydro ASA در اسلواکی خواهد شد.

در چین نیز دولت اعلام کرده که می خواهد انتشار کربن در صنعت آلومینیوم را در نیمه اول این دهه 5 درصد کاهش دهد.

آخرین کاهش تولید بلافاصله پس از محدود شدن تولید در واحد ذوب برتر اروپا صورت گرفته و خطر عرضه را در سال 2022 و پس از آن برجسته کرده است زیرا این صنعت انرژی بر با هزینه های بالاتر و مقررات آب و هوایی بیشتری روبرو شده است.

بانک سیتی گروپ و گروه Goldman Sachs در میان بانک هایی هستند که کسری بیشتری را در سال 2022 پیش بینی کرده اند. قیمت ها در بورس فلزات لندن در سال 2021 بیش از 40 درصد افزایش یافت.

تعهد پکن برای کاهش ردپای کربن صنعت آلومینیوم نشان می دهد که فشار چین ممکن است بر بازار تاثیر مضاعف بگذارد. این کشور بیش از نیمی از تولید جهانی آلومینیوم را به خود اختصاص داده و افزایش قیمت این فلز به بالاترین سطح 13 سال گذشته در ماه اکتبر به دلیل کاهش تولید در چین بوده است.جعفری طهرانی

 

 

 

 

 

 

دیدگاه تان را بنویسید