227086

رستاک پادویژن دعوت می نماید

نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات

دنیای معدن: شرکت رستاک پادویژن شما را به حضور در نمایشگاه بین المللی معدن، صنایع معدنی، فرآوری مواد معدنی، ماشین آلات و تجهیزات وابسته دعوت می نماید.

 3 الی 6 اسفند ماه 1400

 محل دائمی نمایشگاه های بین المللی سیستان و بلوچستان

 ستاد برگزاری: شرکت رستاک پادویژن

 021-88346455-7

 09120295791

 www.rastak-expo.com

 mining@rastak-expo.com

 

دیدگاه تان را بنویسید