224107

خوشنود عنوان کرد؛

ورود دانشجویان به آزادسازی ۶ هزار معدن و مقابله با فساد و رانت

دنیای معدن: جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز گفت: یکی از نمونه های کنش گری دانشجویان استان فارس، ورود به آزادسازی ۶ هزار معدن در روزهای پایانی دولت قبل بود که بستر فساد و رانت در آن کاملاً قابل مشاهده بود.

به گزارش دنیای معدن، بهروز خوشنود در مراسم استقبال از نودانشجویان بسیجی که در سالن همایش دانشگاه آزاد اسلامی واحد زرقان برگزار شد به تشریح هویت و نقش اجتماعی دانشجو در جامعه پرداخت.

وی با اشاره به کلام والای شهید بهشتی که فرمودند: «دانشجو موذن جامعه است. اگر خواب بماند، نماز امت قضا می شود.»، بیان کرد: یک جوان دانشجو در کنار رشد علمی، باید در ابعاد عدالت اجتماعی، مقابله با فساد و ناکارآمدی به صورت تخصصی ورود کند.

جانشین بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیراز، یکی از نمونه های کنش گری دانشجویان استان فارس، ورود به آزادسازی ۶ هزار معدن در روزهای پایانی دولت دوازدهم بود که بستر فساد و رانت در آن کاملاً قابل مشاهده بود.

خوشنود عنوان کرد: دانشجویان بسیجی با دغدغه انقلابی و ارائه دادخواست به دیوان عدالت اداری، توقف آزادسازی ها را رقم زدند.

وی مطرح کرد: خلع ید مدیرعامل وقت کارخانه قند فسا و احیای آن، پیگیری تأمین آب شرب شهرستان بیرم، برگرداندن کارگران اخراجی کارخانه سیمان استهبان و پیگیری رسیدگی به آلودگی هوای زرقان از دیگر مطالبه گری ها و کنش گری های دانشجویان بسیجی و انقلابی بوده است.

مسئول اسبق بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی زرقان با دعوت از نودانشجویان بسیجی برای ورود تخصصی به نظام مسائل کشور، آنان را عامل تحرک و پویایی کشور دانست.

 

دیدگاه تان را بنویسید