250329

منبع متناسب سازی حقوق بازنشستگان مشخص شد

دنیای معدن: دولت با پرداخت بدهی خود به سازمان تامین اجتماعی باعث اجرای متناسب سازی حقوق بازنشستگان می‌شود.

به گزارش دنیای معدن، جزئیات متناسب سازی حقوق بازنشستگان در سال جدید اعلام شد .

دولت در طول اجرای برنامه هفتم توسعه و در قالب بودجه سنواتی، سالانه بخشی از بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی را از محل سهام قابل‌واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، تسویه می‌کند.

به توجه به وضعیت معیشتی بازنشستگان و وظیفه‌بگیران سازمان تأمین اجتماعی در راستای کاهش اثرات تورم بر زندگی آنان و حفظ قدرت خرید آنها، یکی از سیاست‌های دولت سیزدهم در تعامل با مجلس شورای اسلامی است که منجر به تصویب بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه شده است.

بر اساس بند الحاقی (۲) ماده (۲۹) برنامه هفتم توسعه، «دولت مکلف است در طول اجرای قانون برنامه در قالب بودجه سنواتی نسبت به تأدیه بدهی حسابرسی‌شده خود به سازمان تأمین اجتماعی از محل سهام قابل واگذاری دولت در قالب قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن، واگذاری املاک مازاد بر نیاز دستگاه‌های اجرایی، تأدیه نقدی در بودجه سنواتی، اوراق بهادار قانونی و امتیازات مورد توافق، اقدام کند.»

در تبصره این بند آمده است: «در اجرای حکم این بند، باید سالانه حداقل ۱۰ درصد بدهی دولت به سازمان تأمین اجتماعی تسویه شود.» سازمان تأمین اجتماعی نیز مکلف شده است از محل منابع مذکور، متناسب‌سازی مستمری بازنشستگان خود را با تأیید وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی اجرا کند.

دیدگاهتان را بنویسید