250261

افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها در سال آینده قطعی شده است؟

دنیای معدن: سیدمحمد حسینی تاکید کرد: پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی کمیسیون تخصصی درباره افزایش حقوق ها باید در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و سپس در شورای نگهبان تصویب شود.

به گزارش دنیای معدن، سیدمحمد حسینی معاون پارلمانی رئیس جمهور گفت: مسائلی که در کمیسیون‌های تخصصی مجلس تصویب می‌شود تصویب نهایی نیست.

وی افزود: سقف منابع درآمدی ما مشخص شده و هر پیشنهادی که باعث افزایش مخارج می‌شود باید منبع کاهش را هم مشخص کند.

معاون پارلمانی رییس جمهور تاکید کرد: پیشنهاد افزایش ۲۵ درصدی کمیسیون تخصصی باید در کمیسیون تلفیق، صحن مجلس و سپس در شورای محترم نگهبان تصویب شود. هنوز برای ارزیابی نهایی افزایش ۲۵ درصدی حقوق‌ها زود است.

 

دیدگاهتان را بنویسید