249322

حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی چقدر زیاد می شود؟

دنیای معدن: زنگنه در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی گفت سال ۱۴۰۲ اولین سال آزمون دولت در میزان تعهد به تحقق برنامه هفتم توسعه می باشد.

به گزارش دنیای معدن، زنگنه نماینده مجلس در خصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی اظهار داشت میزان تعهد دولت در برنامه هفتم توسعه را امسال مشاهده خواهیم کرد.

اینکه در لایحه بودجه ۱۴۰۳ دولت پیشنهاد داده که حقوق بازنشستگان ۲۰ درصد افزایش پیدا کند خلاف برنامه هفتم توسعه است.

در سال اول برنامه هفتم توسعه دولت موظف است که ۴۰ درصد از فاصله حقوق بین بازنشستگان و کارکنان رسمی را پر بکند. برنامه هفتم توسعه برنامه پنج ساله توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی ایران است که از ابتدای سال ۱۴۰۳ تا پایان سال ۱۴۰۷ اجرا خواهد شد.

دیدگاهتان را بنویسید