244036

پرداخت با تاخیر حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی

دنیای معدن: هر چند بالاخره حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی واریز شد، اما بی نظمی و تاخیر در پرداخت‌ها بر گلایه بازنشستگان افزود.

به گزارش دنیای معدن، حقوق اردیبهشت همه‌ی بازنشستگان تامین اجتماعی پرداخت شده است.

 

تعدادی از مستمری بگیران در روز‌های اخیر از تاخیر در پرداخت حقوق اردیبهشت بازنشستگان تامین اجتماعی انتقاد داشتند؛ یک بازنشسته که نام فامیلی‌اش با «دال» شروع می‌شود، تا سی اردیبهشت ۱۴۰۲ حقوق خود را نگرفته بود.

پیگیری‌های ما از کانون بازنشستگان نشان می‌دهد که ظاهراً تا ساعات پایانی سی اردیبهشت، مستمری تمام بازنشستگان و مستمری‌بگیران سازمان تامین اجتماعی واریز شده است.

نکته این است که این ماه، پرداخت برای برخی حروف الفبا با کمی تاخیر مواجه شده بود که در نهایت ظاهراً پرداخت‌ها تا ساعات پایانی اردیبهشت تکمیل شده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید