240425

با نهایی‌شدن طرح ساماندهی کارکنان دولت، بیش از ۱۳ هزار شرکت واسطه‌ای حذف می‌شوند

دنیای معدن: علی بابایی کارنامی عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: با تصویب نهایی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت بیش از ۱۳ هزار شرکت در دستگاه‌های دولتی حذف خواهند شد.

به گزارش دنیای معدن، حذف بیش از ۱۳ هزار شرکت واسطه‌ای با نهایی‌شدن طرح ساماندهی استخدام کارکنانبه گزارش خبرنگار خبرگزاری صدا و سیما، این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت طرحی عدالتخواه و عدالت طلب است و به ساختار استخدامی کارکنان دولت و دستگهاه‌های دولتی نظم خواهد داد.

بابایی کارنامی گفت: از زمان لازم الاجرا شدن این قانون بیش از ۱۳ هزار شرکتی که واسط نیرو‌ها و دستگاه‌ها هستند، حذف خواهد شد. وی گفت: حدود یک میلیون نفر در دستگاه‌های دولتی به صورت شرکتی مشغول به کار هستند.

این عضو کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: در حال حاضر در یک اداره و دستگاه دولتی دریافتی افراد برای یک شغل ثابت متفاوت است و با تصویب نهایی این طرح همه مشمولین طرح، به صورت قرارداد کار معین فعالیت و پس از دو سال کار سنجی به سمت پیمانی و رسمی شدن حرکت خواهند کرد.

علی بابایی کارنامی گفت: هدف دیگر طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت این است کهورود همه نیروه به دستگاه‌های دولتی از طریق آزمون باشد.

 

دیدگاه تان را بنویسید