240417

بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در 18 دی

دنیای معدن: نمایندگان مجلس شورای اسلامی، امروز 18 دی ماه بررسی طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت را آغاز نمودند.

به گزارش دنیای معدن ایسنا، نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه علنی امروز (یکشنبه)، بررسی جزییات طرح ساماندهی کارکنان دستگاه های موضوع ماده (۲۹) قانون برنامه پنج ساله ششم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران (طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت)با یک ماده واحده و ۸ تبصره را شروع کردند.

در این طرح تمهیداتی برای تبدیل وضعیت کارکنان شرکتی، حجمی، طرح های عمرانی و سایر عناوین مشابه پیش بینی شده است.

کلیات طرح ساماندهی استخدام کارکنان دولت در جلسه علنی ۵ تیر سال جاری به تصویب مجلس رسیده بوده و برای بررسی بیشتر به کمیسیون اجتماعی ارجاع شده بود.

 

دیدگاه تان را بنویسید