236916

افزایش حقوق بازنشستگان، تحت هر شرایطی

دنیای معدن: علی دهقان کیا، مسئول نهاد بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: اصلاح مصوبه افزایش مستمری قطعی است و شامل یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر می‌شود، طبق وعده دولت این اتفاق تحت هر شرایطی از شهریورماه عملیاتی می‌شود.

به گزارش دنیای معدن؛ تصور می‌شد که در روزهای ابتدایی شهریورماه، سازمان تامین اجتماعی احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح بگیر را صادر کند، اتفاقی که با گذشت نزدیک به نیمی از ماه شهریور هنوز رخ نداده است.

قرار است برای شهریورماه حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی افزایش یابد اما با گذشت نزدیک به نیمی از ششمین ماه سال هنوز خبری از صدور احکام جدید بازنشستگی نیست.

انتهای مرداد ماه بود که دولت پذیرفت حقوق بازنشستگان غیر حداقلی بگیر سازمان تامین اجتماعی را بر مبنای افزایش سی و هشت درصدی به علاوه رقم ثابت ۶۱۵ هزار تومان پرداخت کند.

به دنبال این عقب نشینی، موضوع ترمیم حقوق کارمندان شاغل و بازنشسته دولت هم مطرح شده و دولت پذیرفت تا از طریق لایحه اصلاح بودجه سال ۱۴۰۱ حقوق این افراد را افزایش دهد.

براین اساس تصور می‌شد که در روزهای ابتدایی شهریورماه، سازمان تامین اجتماعی احکام جدید بازنشستگان سایر سطوح بگیر را صادر کند، اتفاقی که با گذشت نزدیک به نیمی از ماه شهریور هنوز رخ نداده است.

افزایش حقوق بازنشستگان بدون صدور احکام بازنشستگی جدید ممکن نیست و این یعنی اگر قرار است برای شهریورماه در مورد بازنشستگان تامین اجتماعی، افزایش حقوقی اعمال شود، باید قبل از آن احکام جدید صادر شود.

مطابق روال جاری در سازمان تامین اجتماعی موعد پرداخت مستمری از بیستم هر ماه آغاز و تا آخرین روز ماه ادامه می‌یابد و حقوق تمام بازنشستگان به نوبت پرداخت خواهد شد.

این یعنی در صورت قطعی بودن موضوع افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی، دولت تنها یک هفته برای صدور احکام جدید و محاسبه مستمری شهریور فرصت دارد.

بازنشستگان نگران نباشند

هرچند افزایش مستمری تامین اجتماعی و از پی آن سایر کارکنان شاغل و بازنشسته دولت امری قطعی به نظر می‌رسد اما تجربه مقاومت‌های چند ماه گذشته نشان می‌دهد که می‌توان از بابت کشدار شدن این موضوع برای یک ماه دیگر نگران بود.

در همین رابطه علی دهقان کیا، مسئول نهاد بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان تهران گفت: اصلاح مصوبه افزایش مستمری قطعی است و شامل یک میلیون و ششصد هزار بازنشسته غیر حداقل بگیر می‌شود، طبق وعده دولت این اتفاق تحت هر شرایطی از شهریورماه عملیاتی می‌شود.

وی در خصوص اینکه حدود یک هفته تا موعد آغاز پرداخت حقوق شهریورماه بازنشستگان سازمان تامین اجتماعی، بیشتر باقی نمانده است اما هنوز از صدور احکام جدید خبری نیست، گفت: این اتفاق باید بیفتد و تا قبل از بیستم شهریورماه تکلیف صدور احکام بازنشستگی و محاسبات جدید روشن شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید