236726

رئیسی به افزایش حقوق ها اشاره کرد

دنیای معدن: سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در نشست خبری امروز با اشاره به افزایش حقوق افزود: من می‌دانم مبالغی که امروز پرداخت می‌شود برای رفع مشکلات کافی نیست.

 به گزارش دنیای معدن؛ سید ابراهیم رئیسی رئیس جمهوری در نشست خبری امروز خود با خبرنگاران گفت: یکی از مسایل مهم در کشور حقوق و دستمزد بود. در این مدت افزایش حقوق را هم داشتیم.

رئیس جمهور افزود: اما من می‌دانم مبالغی که امروز پرداخت می‌شود برای رفع مشکلات کافی نیست

رئیسی تاکید کرد: حقوق و دستمزد از مسائل مهم است. ما تا امروز یک روز تاخیری در پرداخت حقوق‌ها، دستمزدها و یارانه‌ها نداشته‌ایم.

گفتنی است که در روزهای اخیر بحث همسان سازی حقوق ها و افزایش دستمزد کارمندان و بازنشستگان دولت مطرح بوده است.

 

دیدگاه تان را بنویسید