236689

همسان‌سازی حقوق بازنشستگان از سالهای قبل/ قول پیگیری داده شد

دنیای معدن: مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری درباره همسان‌سازی حقوق بازنشستگان که از سالهای قبل باقی مانده است توضیحات جدید ارائه کرد.

به گزارش دنیای معدن؛ محمد اسکندری (مدیرعامل صندوق بازنشستگی کشوری) طی جلسه‌ای با مدیران کانون‌های بازنشستگی به سوالات آنان پاسخ داد.

محمد اسکندری در نشست خود با مدیران کانون‌های بازنشستگی، در ارتباط با خدمات درمانی و رفاهی گفت: برخی از خدمات رفاهی و درمانی با ارجاع به اساسنامه صندوق در زمره وظایف ذاتی صندوق تعریف نشده است ولی صندوق کشوری با تمام توان مصمم است که مشکلات بازنشستگان را پیگیری و رفع و رجوع نماید. در بحث بیمه تکمیلی درمان سال گذشته (۱۴۰۰) مبلغ ۷۵۰ میلیارد دریافت شده و حدود۲۲۴۳میلیارد تومان پرداخت خسارت شده است و امسال ۱۰۸۰ میلیارد آورده بوده و تاکنون۴۱۰۰ میلیارد تومان پرداخت خسارت شده؛ در عین حال، آیین نامه اجرایی ماده۸۵ خدمات کشوری تهیه و تدوین شده و همین روزها تقدیم دولت محترم می‌شود.

او در ارتباط با متناسب‌سازی گفت: سال۱۴۰۰ منابع لازم دولت را در اختیار نداشتیم و از آورده شرکت‌ها هزینه کردیم و سال ۱۴۰۱ را هم پیگیری می‌کنیم که تمهیدات و مقدمات لازم فراهم شود. در عین حال، پرداخت مطالبات معوق۹۹ جهت تامین اعتبارات پیگیری می‌شود.

او افزود: آیین نامه نحوه پرداخت هدایا و کمک رفاهی و مناسبتی درحال تدوین است که حداقل به میزان۲۰درصد اعتبارات شاغلان برای بازنشستگان پیش‌بینی شده تا با کمک نمایندگان مجلس در بودجه گنجانده شود. بهره‌مندی بازنشستگان از محصولات و تولیدات شرکت‌ها، یک مطالبه برحق است ضمن اینکه به نفع شرکت‌ها هم هست؛ سعی می‌کنم از محصولات کفش ملی و پگاه و… بازنشستگان با لحاظ نمودن تخفیف لازم منتفع گردند.

مدیرعامل صندوق در مورد وام و حق مناطق جنگی گفت: در ارتباط با وام ازدواج فرزندان، هرکس درخواست کند پرداخت می‌شود و بارگذاری مجدد ضرورت ندارد؛ راجع به برخورداری بازنشستگان از امتیازات مناطق جنگی تفسیرهای متفاوتی می‌شود برخی‌ها اعتقاد دارند که مشمول بازنشستگان نمی‌شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید