236348

مصوبه شورای عالی کار درباره حقوق بازنشستگان زودتر اجرایی شود

دنیای معدن: عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران گفت: پافشاری کانون عالی و دیگر کانون‌های کشوری برهمان مصوبه شورای عالی کار است، به طوری که باید شاهد افزایش ۳۸ درصدی و ۵۱۵هزار تومان باشیم .

به گزارش دنیای معدن، علی اکبر عیوضی، عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان تامین اجتماعی تهران در گفت‌وگو با خبرنگار رفاه اجتماعی خبرگزاری فارس، با اشاره به میزان افزایش حقوق بازنشستگان حداقل بگیران تامین اجتماعی، اظهار کرد: پافشاری کانون عالی و دیگر کانون‌های کشوری برهمان مصوبه شورای عالی کار است، به طوری که باید  شاهد افزایش ۳۸ درصدی و ۵۱۵هزار تومان باشیم .

وی افزود:هیچ توافقی به غیر از ارقام مذکور با کانون‌ها نداشته‌اند و عین مصوبه شورای عالی کار اجرا می‌شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید