234330

خبر تازه وزیر رئیسی برای بازنشستگان

دنیای معدن- حجت‌الله عبدالملکی گفت: بعداظهر امروز جلسه ای با دستور رئیس جمهور برگزار می شود که مزایای قابل اعطا به بازنشستگان جمع بندی شود؛ مصوبات این مزایا اعلام می شود.

به گزارش دنیای معدن، آقای عبدالملکی پس از نشست با کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: برای حدود ۷۰ درصد بازنشستگان تأمین اجتماعی که تقریباً حداقل بگیر هستند، رشد بیش از ۵۷ درصدی حقوق رخ داد.

بر اساس توضیحی که وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی داده، کسانی که حقوقشان ۳ میلیون و ۷۰۰ هزار تومان بوده، به ۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تا حدود ۶ میلیون تومان بر اساس عائله مندیشان رسیده است.

به علاوه برای سایر سطوح از حداقل حقوق تا ۱۰ میلیون تومان، ۱۰ درصد به اضافه ۶۵۰ هزار تومان افزایش حقوق خواهیم داشت.

همچنین حقوق ها به صورت پلکانی تغییر می کند و در نتیجه کسانی که ۱۰ میلیون تومان و بالاتر را دریافت می کنند، همان ۱۰ درصد افزایش را خواهند داشت.

امروز در کمیسیون اجتماعی مجلس، افزایش حقوق بازنشستگان تأمین اجتماعی بررسی شده؛ بر اساس گزارش ها، مصوبه شورای عالی کار با مصوبه هیئت دولت تفاوت‌هایی داشته است.

به گفته سخنگوی کمیسیون اجتماعی، مصوبه هیئت دولت با قوانین مرتبط تأمین اجتماعی تعارض‌هایی دارد.

بر اساس قانون، سازمان تأمین اجتماعی باید کلیه مستمری‌های بازنشستگی، ازکارافتادگی کلی و مجموع مستمری بازماندگان را در فاصله های زمانی که حداکثر از سالی یک بار کمتر نباشد، با توجه به افزایش هزینه زندگی با تصویب هیئت وزیران به همان نسبت افزایش دهد.

آقای انصاری گفت که با مصوبه هیئت دولت، بخشی از مستمری‌بگیران از این قانون محروم شده اند که باید در آن تجدیدنظر شود.

 

دیدگاه تان را بنویسید