234068

در نامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری مطرح شد:

دولت مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی را تایید کند

دنیای معدن- کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواهان تایید مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شدند‌.

به گزارش دنیای معدن، کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری در نامه‌ای خطاب به رئیس جمهور خواهان تایید مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان شد.

 دراین نامه که رونوشت آن برای وزیر کار، مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی، رئیس کانون عالی بازنشستگان تامین اجتماعی، رئیس و اعضای هیات مدیره کانون بازنشستگان استان تهران و فرمانداری ارسال شده، آمده است: خواسته‌ی بیش از ۴ میلیون بازنشسته تامین اجتماعی، تایید هرچه سریع‌تر مصوبه شورای عالی کار درخصوص افزایش حقوق بازنشستگان تامین اجتماعی است.

در این نامه‌، بازنشستگان تامین اجتماعی شهرستان ری با طرح این سوال که علت عدم تایید مصوبه قانونی شورای عالی کار توسط دولت محترم چیست، بیان شده: تورم وگرانی های افسارگسیخته سفره  بازنشستگان را بیش از پیش خالی کرده واین روزها همه شرمنده خانواده هستند!

در نامه کانون کارگران بازنشسته شهرستان ری آمده است: افزایش حقوق بازنشستگان وفق مواد ۹۶ و۱۱۱ قانون تامین اجتماعی صورت گرفته و دولت وتامین اجتماعی و شرکای اجتماعی بر آن مهرتایید زده‌اند.حال چه دلیلی دارد که با گذشت سه ماه ازسال مصوبه مذکور در دولت بماند و هر روز از این مقام و از آن مسئول محترم وعده بشنویم و خبری از افزایش حقوق‌ها نباشد‌!

دراین نامه آمده است: این مساله و همچنین طرح همسان‌سازی حقوق بازنشستگان موجب اعتراضات شدید شده و از دولت انتظار داریم هر چه زودتر تکلیف را روشن کند.

 

دیدگاه تان را بنویسید