224269

ارزش سهام عدالت امروز 23 آبان 1400

دنیای معدن: ارزش سهام عدالت 490 هزارتومانی امروز 23 آبان 1400 با کاهش 19 هزار تومانی نسبت به روز گذشته به 9 میلیون و 586 هزار تومان رسید.

به گزارش دنیای معدن درپی افزایش قیمت برخی نمادهای موجود در سبد سهام عدالت، ارزش سهام عدالت 490 هزار تومانی به 9 میلیون و پانصد هزار تومان و ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی به 11 میلیون تومان رسید.

سهام عدالت درحالی به رقم فوق رسیده که تاکنون افزایش سهام شرکت های فولاد خوزستان، پالایشی تهران و اصفهان ازسوی سازمان بورس و اوراق بهادار اعمال نشده است چراکه در صورت اعمال این افزایش سهام، ارزش سهام عدالت حدود 11.2 میلیون تومان خواهد شد.

شاخص کل بازار بورس نیز با 17.302 واحد کاهش در ارتفاع 1.439.177 و شاخص هم وزن در ارتفاع 387.942 واحدی قرار گرفته است.

ارزش معاملات امروز بازار بورس 4800 میلیارد تومان بود که در نهایت ارزش کل بازار بورس را در رقم 5751 هزار میلیارد تومان قرار داد.

بیشترین تاثیرگذاری بر شاخص بورس از سوی نمادهای فارس، فولاد، شستا، شپنا و شتران صورت گرفت و در بازار فرابورس زاگرس، آریا، صبا، غصینو و ذوب تاثیرگذارترین نمادها در افزایش شاخص بودند.

اغلب نمادهای موجود در پرتفوی سهام عدالت در معاملات امروز با کاهش قیمت مواجه شدند.

بیشترین تقاضا نیز برای خرید نمادهای شفن، سپید، پارند، کمند و افران ثبت شد و بیشترین عرضه برای فروش سهام خگستر، خبهمن، وسخوز، دپارسح و وسرضوی رخ داد.

ارزش امروز سهام عدالت 490 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی

قیمت پایانی هر سهم

(تومان)

تعداد سهم هر سهامدار فارس 1191 1168 شگویا 1125 49 شاوان 14288 5 دانا 446 45 بنیرو 216 3 رمپنا 1689 143 اخابر

799

244 کگل 2418 107 حکشتی 1472 80 فولاد 1174 1276 فولاژ 1654 48 فخوز 705 116 ساراب 1671 9 ورنا 334 3 حپترو

2799

1 کچاد 3074 237 وپست 2092 16 مارون 18244 49 شپنا 1156 208 شتران 466 1300 شبندر 687 930 بسویچ 1735 9 وبملت 333 305 وبصادر 193 1427 خاور 728 61 وتجارت 203 1822 فایرا 1719 32 شراز 11966 4 جم 4873 42 فملی 1375 920 سدشت 3543 8 بفجر 1224 38 وتوصا 1010 12 شبریز 3418 41 خساپا 175 36 لکما 107 22 بترانس 227 3

ارزش سهام عدالت 532 هزار تومانی 23 آبان 1400

پس از پایان معاملات امروز بازار بورس ایران (23 آبان 1400) ارزش سهام عدالت 532 هزارتومانی دارندگان این سهام با کاهش 58 هزار تومانی به 11 میلیون و 74 هزار تومان رسید که با احتساب افزایش سرمایه ها، این رقم به حدود 12.8 میلیون تومان می رسد.

تعداد هرسهم برگه سهام عدالت 532 هزار تومانی خود را می توانید در جدول زیر مشاهده کنید.

نام شرکت سهامی تعداد سهم هر سهامدار فارس 2292 شگویا 47 شاوان 4 دانا 16 بنیرو 3 رمپنا 137 اخابر 239 کگل 104 حکشتی 78 فولاد 1260 فولاژ 73 فخوز 296 ساراب 9 ورنا 3 حپترو 1 کچاد 181 وپست 16 مارون 47 شپنا 304 شتران 1045 شبندر 114 بسویچ 9 وبملت 299 وبصادر 1400 وتجارت 1788 فایرا 31 شراز 4 جم 41 فملی 1133 سدشت 8 بفجر 38 وتوصا 12 شبریز 15 خساپا 39 لکما 22 بترانس 3 خودرو 47

 

دیدگاه تان را بنویسید